Regressie

Bij regressie keert iemand als het ware terug naar een eerdere fase van levensontwikkeling. In de meeste gevallen treedt regressie op als afweermechanisme bij het verwerken van negatieve gevoelens of emoties. Dit kan acuut zijn, maar kan ook chronische vormen aannemen.


Het verschijnsel kan zowel in gedachtepatronen als gedrag optreden.
Hypnotherapeuten maken gebruik van regressie als onderdeel van de hypnotherapie door de cliënt in hypnose terug te laten gaan naar ervaringen uit het verleden, zoals je ook spontaan wel eens via een geur of een geluid terugkeert naar “vroeger”.

In hypnose is dit zo intens dat we de emoties als het ware opnieuw kunnen beleven. Door herbeleving van (onverwerkte) ervaringen die met een probleem van nu verbonden zijn, kan dit probleem worden opgelost.

In de alternatieve psychologie kan met regressie ook bedoeld worden dat men teruggaat naar vorige levens om bepaalde blokkades in de herinnering te ontsluieren.

Prijs: €75